28/12/2017

Phương pháp đơn giản, chi phí thấp và đa năng cho tách chiết DNA hệ gen từ vi khuẩn, nấm men, nấm mốc và vi tảo


Phương pháp được thiết lập để giảm chi phí, dễ dàng thực hiện và có thể áp dụng hiệu quả cho nhiều loài vi sinh vật khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp phương pháp vẫn cần được tối ưu để đạt được hiệu quả trong quá trình thực hiện (xem chi tiết phần kết quả và thảo luận của bài báo).

Link 1:
A simple, efficient and universal method for the extraction of genomic DNA from bacteria, yeasts, molds and microalgae suitable for PCR-based applications


Link 2:
A simple, efficient and universal method for the extraction of genomic DNA from bacteria, yeasts, molds and microalgae suitable for PCR-based applications

Không có nhận xét nào: